Zum Inhalt springen

Intro-Sektion Li Europan lingues es membres del sam familie.

Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca.

Por scientie, musica, sport etc, litot Europa vocabular.

On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam coalescent lingues. Hier steht verlinkter Text franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. Itva esser tam simplic quam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles.

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores.

  • Li Europan lingues es membres del sam familie.
  • Lor separat existentie es un myth.
  • Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam.
  • Li lingues differe solmen in li grammatica.
  • Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca.

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores.

  • Li Europan lingues es membres del sam familie.
  • Lor separat existentie es un myth.
  • Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam.
  • Li lingues differe solmen in li grammatica.
  • Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca.

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores.

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores.

Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari

Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser Occidental. Aun Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge.